Ventilationsgaller/luftstyrning - för omgående leverans

3:1    Ventilationsgaller i aluminium
 Beställningsvara
Galler för infällning i installationsgolvplatta.
Hålmått 400 x 150 mm. Fri area 0,052 m2 ( 800 m3 / tim vid 20 Pa )
Produktnamn : 3 : 1
Se även 3:6 för kombination med spjäll och luftstyrning.
 
3:2    Ventilationsgaller i aluminium
Beställningsvara.                                                              Ventilationsgaller i aluminium 600 x 150 x 40 mm, att användas vid  underreden med stringers, gallret har  upplag på stringern (kortändarna) med extra stödben under.
Produktnamn : Typ 3 : 2
 Fri area 0.022 m2,  900 m3 / tim, vid 20 Pa

Se även 3:6 för kombination med spjäll.

Se flik "Ventilationsgolvgaller samt fläktar för distribution/styrning av kyld luft i  datorhall" för mer teknisk information.

 
3:3    Ventilationsdon för installationsgolvplattor.
Lagervara
Produktnamn : 3 : 3
Håldiameter: 260 mm
Utförande i grå plast.
Löstagbart galler.

Fri area 0.095 m2,  350 m3 / tim, vid 20 Pa

3:4    Tilluftgaller för klimatgolv i aluminium
Beställningsvara.                                                                               För montage i installationsgolv/upphöjda golv.
Produktnamn : Typ 3 : 4
Hålmått : 598 x 75 mm. Höjdjustering 35 – 47 mm.

Tilluftgallret kan beställas i annan längd och bredd. V.g. se under rubriken ”Klimatgolv”,  där också övrig teknisk information redovisas.
 
108 m3 / tim, vid 10 Pa, 2 lameller
180 m3 / tim, vid 20 Pa, 2 lameller
 
3:5    Ventilationsgolvgaller i aluminium
Lagervara
Hålmått 600 x 600 mm.
Produktnamn : Typ 3 : 5
Lamellerna är raka. Gallret används företrädesvis i datorhallar där stora flöden önskas. Gallerhöjd 40 mm.
Fri area 0.24 m2,  67%  , 5000 m3 / tim, vid 20 Pa
Pris med luftstyrningsspjäll 3 800 kr
 
3:6    Ventilationsgolvgaller med luftstyrning/spjäll
Beställningsvara.                                                                         Galler i aluminium för infällning i golv
Produktnamn : Typ 3 : 6
Hålmått 400 x 150 mm.
Gallret används där man vill styra luftflödet eller begränsa det. Samma storlek som 3:1 vilket innebär att man enkelt kan skifta mellan de två olika gallertyperna..
 
 
Fri area 0.032 m2,  495 m3 / tim, vid 20 Pa
 
3:7    Ventilationsgolvgaller i aluminium, med spjäll
Beställningsvara.                                                                              För infällning i golv
Produktnamn : 3 : 7
Hålmått 600 x 146 mm.
Att användas vid underreden med stringers, gallret har upplag på stringern (kortändarna) med extra stödben under.
 
Fri area 0.022 m2,  550 m3 / tim, vid 20 Pa