Rumsapparater för klimatgolv - för omgående leverans

8:1    Rumsapparat med fläktar och värmebatteri
Kan även användas för att styra luftflöden mot rack.
Finns som lagervara i begränsat antal.

Vid större mängd beställningsvara.

Storlek 600 x 600 x 215 mm.

Kan kombineras med vinklade golvgaller.

Fläktstyrning i 10 steg (max 58 W)
Luftflöde  
400 - 650 m3/h vid 20 Pa i golvet.
250 - 500 m3/h vid 0 Pa i golvet.

Elbatteri 250 W eller 500 W

Elanslutning  1 fas stickkontakt 220 V  60 Hz

Styrning genom LCD display.
Funktion, temperaturen i rummet regleras genom en rumsgivare samt golvgivare som är integrerad i rumsapparaten. Kylfall, då rumstemperaturen överstiger börvärdet öppnar spjället mot golvet om temperaturen i golv är lägre än rumstemperaturen, vice versa för värmefallet.
Fläkthastighet kan ställas in manuellt eller automatiskt beroende på temperaturavvikelse från börvärde.
Kan ställas in som master eller slav. Ihopkoppling med RJ45 dataledning Kat 5 kan utföras då man vill samköra rumsapparaterna (tex 1 master upp till 8 slavar), exempelvis i ett mötesrum. Möjlighet att koppla upp till överordnad styrutrustning antingen direkt eller tex genom modbus.

Pris på förfrågan.