Installationsgolv

Installationsgolv är uppbyggda av lösa golvplattor, som vilar på ett underrede av stål, med färdiga golvhöjder från 70 mm upp till 2000 mm, vanligast ca 150 – 500 mm.

Vid golvhöjder över 300 mm bör mellanbalkar, s.k. "Stringers" användas, främst av stabilitetsskäl, men också för att minska läckageluftflödet mellan golvplattorna då kyla eller ventilation distribueras ut under golvet med övertryck.

Bild på datagolv

De två huvudtyperna av golvplattor har kärna av antingen högdensitetsspånskiva, används företrädesvis i tekniska utrymmen, eller kalciumsulfat (gips), används företrädesvis i kontorsmiljöer.

Skillnaden mellan golvplattorna är att gipsgolvplattan har bättre egenskaper med avseende på brand, vatten och ljud, samt ”stegkänsla”, av att gå på ett vanligt betongbjälklag.

Branschstandard för installationsgolvplattor är 600 x 600 mm, tjockleken varierar mellan 30 - 50 mm, vanligast är 40 mm. Tjockleken bestäms främst utifrån belastningskrav och typ av ytskikt.

Golvplattornas undersida har vanligtvis aluminiumfolie eller 0,5 mm plåt, som skydd för fukt, och/eller för att klara större draglast vid t.e.x. håltagningar (0,5 mm plåt).

Golvplattorna har kantband av Pvc eller Abs plast, vanligast är svart färg.

Bild på installationsgolv

Ytskikt för golvplattor kan väljas fritt av de ”traditionella”, t.e.x. linoleum, vinyl, gummi, laminat, textil, parkett, klinker m.f.l.
Ytskikt som skall vara antistatiskt eller elektriskt avledande skall noga specificeras med ett värde (Ohm), så att hela golvsystemets genomgångsresistans kan säkerställas.

Fördelarna med att använda installationsgolv är många, men framförallt flexibilitet för att enkelt kunna,
 • installera el, rör, ventilation, tele och data
 • ha dessa installationer lätt åtkomliga
 • lätt kunna göra förändringar / kompletteringar i dessa installationer
 • enkelt kunna förändra inredning, ytskikt och kontorslayout
 • installera undergolvsventilation, klimatgolv (Flexible Space System)
Bild på parkett installation

Några installationsgolvparametrar,
 • antal golvplattor per m2, 2,78 st
 • standardgolvplatta 600 x 600 mm, 0,36 m2 / st
 • tjocklek på golvplatta inkl.ytskikt, 30 – 50 mm, vanligast 40 mm
 • vikt kalciumsulfatplatta (gips) 34 mm + linoleum 2 mm, 21 kg
 • vikt högdensitetsspånplatta 38 mm + linoleum 2 mm, 12 kg
 • antal stödben, ( +10 % beroende på typ av inkap), 3,3 st/m2
 • antal mellanbalkar, (stringer), 5,1 st / m2
 • vikt underrede, endast med stödben, fgh : 300 mm, 1,8 kg / m2
 • Vikt underrede stödben + stringer, fgh : 300 mm, 4,1 kg / m2

Belastningsegenskaper enl. EN 12825
och EN 13213,
 • Utbredd last ca 10 - 15 kN / m2 ( högre kan erhållas )
 • Punktlast vanligen 2 kN / 25,4 x 25,4 mm ( högre kan erhållas )
Bild på belastningsegenskaper

Byggvarudeklarationer för våra installationsgolv är upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds Anvisningar.

Vi låter Institutet för Träteknisk Forskning (Trätek) prova våra parkettgolvplattor för att säkerställa funktionalitet och hög kvalitet.

Ursprungsintyg för parketten på våra installationsgolv medföljer leveransen.

Tvärsnitt – Installationsgolv

Skiss på golvben
 1. Fri installationshöjd under golv med balkunderrede
 2. Fri installationshöjd under golv utan balkunderrede
 3. Nominell benstödshöjd
 4. Plattjocklek inklusive beläggning
 5. Färdig golvhöjd beställningshöjd
 6. Fri installationsbredd mellan benstöd, 585 mm
 7. Fri installationsbredd mellan "benstödsfötterna", 525 mm
 8. Balkhöjd från 8 till 54 mm


Nominell benstödshöjd

Höjd från bjälklagsyta till underkant golvplatta, justeringsmån på benstöd,
Nom. benstödshöjd < 90 mm, + / - 10 mm
Nom. benstöjdshöjd 100 – 120 mm, + / - 17 mm
Nom. benstöjdshöjd >130 mm, + / - 27 mm

Färdig golvhöjd

Nominell benstödshöjd + plattjocklek (från btg.bjälklag till ovankant golvplatta)

Fri höjd under installationsgolv

Färdig golvhöjd minus plattjocklek och eventuell balk samt e.v. höjdvariation på bjälklagsyta

Bild på datagolv

Plattjocklek

Varierar beroende på material och ytbeläggning, men generellt 30 - 50 mm

De vanligaste typerna av golvplattor

Kalciumsulfat (gips) 34 mm

 1. Installationsgolvplatta
 2. Kantskydd som tillbehör
 3. Benstödslim
 4. Benstöd
 5. Ljudisolerande packning
Bild på kalciumsulfat
Systembeskrivning
 • Golvplatta
  Platta i fiberförstärkt kalciumsulfat, som tillval med kantskydd runtom som skydd mot stötar och förslitning
 • Benstöd
  Steglöst justerbart i höjdled, tillverkat av gulkromatiserat stål, olika benstöd beroende på installationshöjd
 • Ljudisolerande packning
  Av plast, välvd yta för bättre passning av golvplatta
 • Höjdfixering
  "låsknaster" eller låslim
 • Benstödslim
  Placering av stödbensfoten i stödbenslim
 • Färdig golvhöjd
  Vid höjder över 300 mm rekommenderas mellanbalkar
 • Vägganslutning
  Permanent pressat skumgummi, som ljudbarriär och som absorption mot horisontella rörelser
 • Undergolv ( bjälklag )
  Vid ventilerade installationsgolv rekommenderas att undergolvet dammbindes

Användningsområden
 • Datarum och kontrollrum
 • Industrihallar och arbetsrum
 • Utbildnings-och forskningslokaler
 • Kontors-och konstruktionsområden

Möjliga ytbeläggningar
 • Linoleum, PVC, Gummi, Laminat
 • Tuftade mattor, Velour, Nålfilt
 • Parkett, Trä med mönsterläggning
 • Löslagda ytbeläggningsplattor ( tex textilmattplattor )
Tekniska data
Belastnings-Deflektionsklass 1 1A (2kN), 2B (3kN)
Byggmaterialklass för golvplattor 2 A2
Brandklass 3 F30
Jordledningsmotstånd 4 ≥ 1 x 10 Ω
Systemvikt 5 56 kg/m2
Färdig golvhöjd 6 28 – 2000mm
Tjocklek på golvplatta 7 34 mm
Avstånd mellan stödben 600 x 600 mm


Akustiska värden 8 enligt EN ISO 140 utan ytbeläggning med ytbeläggning
Ljudreduktionsindex
DnfwP
50 dB 50 dB (VM=29 dB)
Värderat ljudreduktionsmått
RwP
62 dB -
Förbättringsmått stegljud
ΔLwP
12 dB 28 dB (VM=29 dB)
Standard stegljudnivål
LnfwP
72 dB 51 dB (VM=29 dB)


 1. Enligt En 12825, med säkerhetsfaktor 2, nominell last inom parantes
 2. Enligt DIN 4102, A1 Enligt EN 13501
 3. Enligt DIN 4102, upp till 800 mm färdig golvhöjd, högre golv med speciella mått, F60 på begäran
 4. Värdena är beroende på ytbeläggning
 5. Golvhöjd 150 mm (färdig golvhöjd), utan ytbeläggning
 6. Fri höjd, specialhöjder på begäran
 7. VDI 3762 bör beaktas vid golvplattor utan kantlist efter samråd
 8. Exklusive ytbeläggning

Högdensitetsspån 38 mm

 1. Installationsgolvplatta
 2. Kantskydd
 3. Benstödslim
 4. Benstöd
 5. Ljudisolerande packning
Bild på högdensitetsspån 38 mm
Systembeskrivning
 • Golvplatta
  Högdensitetsspånplatta, klass E1, stålplåt på undersidan, kantskydd runtom som skydd mot stötar och fukt
 • Benstöd
  Steglöst justerbart i höjdled, tillverkat av gulkromatiserat stål, olika benstöd beroende på installationshöjd
 • Ljudisolerande packning
  Av plast, välvd yta för bättre passning av golvplatta
 • Höjdfixering
  "låsknaster" eller låslim
 • Benstödslim
  Placering av stödbensfoten i stödbenslim
 • Färdig golvhöjd
  Vid höjder över 300 mm rekommenderas mellanbalkar
 • Vägganslutning
  Permanent pressat skumgummi, som ljudbarriär och som absorption mot horisontella rörelser
 • Undergolv ( bjälklag )
  Vid ventilerade installationsgolv rekommenderas att undergolvet dammbindes

Användningsområden
 • Datarum och kontrollrum
 • Industrihallar och arbetsrum
 • Utbildnings-och forskningslokaler
 • Kontors-och konstruktionsområden

Möjliga ytbeläggningar
 • Linoleum, PVC, Gummi, Laminat
 • Tuftade mattor, Velour, Nålfilt
 • Parkett, Trä med mönsterläggning
 • Löslagda ytbeläggningsplattor ( tex textilmattplattor )
Tekniska data
Belastnings-Deflektionsklass 1 1A (2kN), 2B (3kN)
Byggmaterialklass för golvplattor 2 B2
Brandklass 3 F30
Jordledningsmotstånd 4 ≥1 x 10 6 Ω
Systemvikt 5 33 kg/m2
Färdig golvhöjd 6 28 – 2000mm
Tjocklek på golvplatta 38,5 mm
Avstånd mellan stödben 600 x 600 mm


Akustiska värden 8 enligt EN ISO 140 utan ytbeläggning med ytbeläggning
Ljudreduktionsindex
DnfwP
46 dB 48 dB (VM=29 dB)
Värderat ljudreduktionsmått
RwP
62 dB -
Förbättringsmått stegljud
ΔLwP
16 dB 28 dB (VM=29 dB)
Standard stegljudnivål
LnfwP
65 dB 55 dB (VM=29 dB)


 1. Enligt DIN EN 12825, med säkerhetsfaktor 2, nominell punktlast inom parentes
 2. Enligt EN 4102, Svårantändlig, enligt EN 13501 (B-s2,d0)
 3. Enligt DIN 4102, upp till 1010 mm färdig golvhöjd, högre golv med speciella mått
 4. Värdena är beroende på ytbeläggning
 5. Golvhöjd 150 mm (färdig golvhöjd), utan ytbeläggning
 6. Frihöjd, specialhöjder på begäran
 7. VDI 3762 bör beaktas


De vanligaste typerna av stödben

Stödben typ H 1

Tekniska data

Brandklass A1
Belastningsklass enligt EN 12825 5(5 kN)
Brottlast centriskt 20 kN
Brottlast excentriskt 10 kN


Höjder för stödben

Nominell höjd Höjdjustering min/max
50 mm 41 – 58 mm
60 mm 48 – 72 mm
70 mm 55 – 86 mm
80 mm 65 – 100 mm


Huvud
Huvudplatta 80 x 80 x 2,8 mm
Rör 19 x 15 mm

Fot
Mutter M12
Fotplatta 75 x 75 x1,5 mm
Bild på stödben H 1

Stödben typ M 3

Tekniska data

Brandklass A1
Belastningsklass enligt EN 12825 2(3 kN)
Brottlast centriskt 12 kN
Brottlast excentriskt 6 kN


Höjder för stödben

Nominell höjd Höjdjustering min/max
80 mm 69 – 90 mm
90 mm 76 – 104 mm
100 mm 83 – 117 mm
110 mm 89 – 130 mm
120 mm 96 – 144 mm
130 mm – 800 mm1 +/-27 mm


Huvud
Huvudplatta 80 x 80 x 2.3 mm
Rör Upp till 500 mm: 19 x 1.5 mm
Upp till 800 mm: 20 x 2.0 mm

Fot
Mutter M16
Bit M16
Fotplatta 90 x 90 x 2.5 mm
Bild på stödben M 3

Stödben typ M 4

Tekniska data

Brandklass A1
Belastningsklass enligt EN 12825 2(3 kN)
Brottlast centriskt 12 kN
Brottlast excentriskt 6 kN


Höjder för stödben

Nominell höjd Höjdjustering min/max
450mm - 1600 mm +/-27 mm
<


Huvud
Huvudplatta 80 x 80 x 2.3 mm
Gängstång M 20
Mutter M 20

Fot
Rör 26 x 1,5 mm2
Fotplatta 90 x 90 x 2.5 mm
Bild på stödben M 4

De vanligaste typerna av balkar (stringer)

Balk typ RL med tätband

Beskrivning
Balk typ RL är tillverkad av kallbockat galvaniserat stål, tvärprofilen är u-formad. På balkens båda sidor finns spännfästen. Balken monteras uppifrån genom att den pressas ned i öppningen på benstödets huvud. Det ger en stabil och enkel installation ( s.k. ”snap-on” infästning ). Balk och stödben är också förberedda med skruvhål om skruvförband önskas, utförs normalt ej vid standardinstallation, endast då speciella omständigheter kräver detta.

Bild på en balk av typen RL med tätband

Användningsområden
Balk typ RL används för horisontell och vertikal förstärkning av installationsgolv. Lastbärigheten förbättras med cirka 500 N, beroende på typ av golvplatta. Balken stabiliserar underredet då många golvplattor lyfts upp samtidigt, samt minskar läckageluftflödet mellan golvplattorna då kyla / ventilation distribueras ut under golvet med övertryck.

Balk RL monteras endast i hela längder, ej vid ”inkapsbitar” mot väggar, pelare e.t.c.

Balk typ RM med tätband

Beskrivning
Balk typ RM är tillverkad av kallbockat galvaniserat stål, tvärprofilen är u-formad. På balkens båda sidor finns spännfästen. Balken monteras uppifrån genom att den pressas ned i öppningen på benstödets huvud. Det ger en stabil och enkel installation (.k. ”snap-on” infästning). Balk och stödben är också förberedda med skruvhål om skruvförband önskas, utförs normalt ej vid standardinstallation, endast då speciella omständigheter kräver detta.

Bild på en balk av typen RM med tätband

Användningsområden
Balk typ RM används för horisontell och vertikal förstärkning av installationsgolv. Lastbärigheten förbättras med cirka 2 000 N, beroende på typ av golvplatta. Balken stabiliserar underredet då många golvplattor lyfts upp samtidigt, samt minskar läckageluftflödet mellan golvplattorna då kyla / ventilation distribueras ut under golvet med övertryck.

Balk RM monteras endast i hela längder, ej vid ”inkapsbitar” mot väggar, pelare e.t.c.

Balk typ RO

Beskrivning
Balk typ RO är tillverkad av kallbockad galvaniserad stålplåt. Tvärprofilen ser ur som ett bågformat fjäderclip. På balkens båda sidor finns spännfästen, som uppifrån pressas ned i öppningen på benstödets huvud. Detta ger en stabil och enkel installation (s.k. ”snap-on” infästning). Balk och stödben är också förberedda med skruvhål, om skruvförband önskas, utförs normalt ej vid standardinstallation, endast då speciella omständigheter kräver detta.

Bild på en balk av typen RO

Användning
Balk typ RO används främst för att öka den horisontella stabiliteten i systemet, och då företrädesvis i installationsgolv där arbete sker frekvent. Balk typ RO minskar också läckageluftflödet mellan golvplattorna då kyla / ventilation distribueras ut under golvet med övertryck.