Lagerprodukter - för omgående leverans

Prislista Prislista »

1. Golvplattor


1:1    Golvplatta med Antistatisk Linoleummatta
Mattfabrikat: DLW Armstrong
Matttyp: Linoleum Marmorette PUR, 2 mm.
Mattfärg: 125 – 053 (grå )
Golvplatta: Högdensitetsspånplatta 600 x 600 x38 mm + stålplåt 0,5 mm på golvplattans undersida.
Produktnamn golvplatta: Typ 1:1
Tjocklek golvplatta inkl. matta: 40,5 mm
Användningsområden: Datahall, serverrum, elrum, ställverksrum, m.fl.
1:2    Golvplatta med Antistatisk Vinylmatta
Mattfabrikat: DLW Armstrong
Matttyp: Vinyl  Solid  PUR, 2 mm.
Mattfärg: 521 –  054 (ljusgrå )
Golvplatta:Högdensitetsspånplatta 600 x 600 x 38 mm + stålplåt 0,5   mm på golvplattans undersida.
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:2
Tjocklek golvplatta  inkl. matta: 40,5 mm
Användningsområden: Datahall, serverrum, elrum, ställverksrum, m.fl.

1:3    Golvplatta med Avledande Linoleummatta (ESD)
Mattfabrikat: DLW Armstrong
Matttyp: Linoleum Marmorette LCH 2,5 mm.
Mattfärg: 3121 – 055 (grå )
Golvplatta: Högdensitetsspåplatta 600 x 600 x 38 mm + stålplåt 0,5 mm på golvplattans undersida.
Produktnamn golvplatta: Typ 1:3
Tjocklek golvplatta inkl. matta: 41 mm
Genomgångsresistans: < 10^8 Ohm
Användningsområden: Datahall, serverrum, elrum, ställverksrum, m.fl.
 
 
1:4    Golvplatta med Antistatisk Laminat
Laminatfabrikat: ABET  Laminati
Laminatttyp: Walkprint
Laminattfärg: 577  (ljusgrå )
Golvplatta: Högdensitetsspåplatta 600 x 600 x 38 mm + stålplåt 0,5 mm på golvplattans undersida.
Produktnamn golvplatta: Typ 1:4
Tjocklek golvplatta inkl. laminat: 39,5 mm
Användningsområden: Datahall, serverrum, elrum, ställverksrum, m.fl.
 
 
1:5    Golvplatta Aluminiumfolie på ovansida
Golvplatta: Högdensitetsspåplatta 600 x 600 x 38 mm, + stålplåt 0,5 mm på golvplattans undersida, och aluminiumfolie på golvplattans ovansida.
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:5
Tjocklek golvplatta: 38,5 mm
Användningsområden: Kontor, tekniska utrymmen där ”lös” ytbeläggning väljes, t.ex. textilmattplatta, eller som  undergolv för golvgips e.dyl.
 
 
1:6    Golvplatta med Ekparkett
Parkett: Ek 4 mm, lackad
Mönster: Wurfel  4-fach (4 rutor, 300 x 300 mm)
Golvplatta: Kalciumsulfat (gips) 600 x 600 x 34 mm, aluminiumfolie på golvplattans undersida.
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:6
Tjocklek golvplatta  inkl. 4 mm  parkett: 38 mm
Användningsområden: Kontor m.fl.
 
 
1:7    Golvplatta med Askparkett
Parkett: Ask 4 mm, oljad
Mönster: Schiffsboden  (parkettstavar i ”tegelförband”)
Golvplatta: Kalciumsulfat (gips) 600 x 600 x 34 mm, aluminiumfolie på golvplattans undersida.
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:7
Tjocklek golvplatta  inkl. 4 mm  parkett: 38 mm
Användningsområden: Kontor m.fl.
 
1:9    Fast installationsgolv, golvplatta 40 mm
Golvplatta: Kalciumsulfat (gips) 600 x 600 x 40 mm, med not och spont.
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:9
Tjocklek golvplatta: 40 mm
Användningsområden: Bostäder, kontor m.fl. där klinker eller annan stenbeläggning skall läggas direkt på golvytan.
 
1:10    Golvplatta kalciumsulfat 34 mm
Golvplatta: Kalciumsulfat (gips) 600 x 600 x 34 mm, svarta kantband. Utan ytbeläggning
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:10
Tjocklek golvplatta: 34 mm
Användningsområden: Kontor, och tekniska utrymmen.
 
 
1:11    Golvplatta kalciumsulfat 30 mm
Golvplatta: Kalciumsulfat (gips) 600 x 600 x 30 mm, + stålplåt 0,5 mm på golvplattans undersida, svarta kantband. Utan ytbeläggning
Produktnamn  golvplatta: Typ 1:11
Tjocklek golvplatta: 30,5 mm
Användningsområden: Kontor, och tekniska utrymmen.
 
 


2. Ventilationsplattor


2:1    Ventilations-golvplatta med Antistat-Vinylmatta
Mattfabrikat: DLW Armstrong
Matttyp: Vinyl Solid  PUR, 2 mm.
Mattfärg: 521 – 054 (ljusgrå )
Golvplatta: Golvplatta i metallram, 600 x 600 x 38 mm
Produktnamn golvplatta: Typ 2:1
Tjocklek golvplatta inkl. matta: 40 mm
Fri area: 0,086 m2 (1800 m3/tim vid 20 Pa)
Tillåten utbredd last: 30 kN / m2
Punktlast: 5 kN / 25,4 x 25,4 mm
Användningsområden: Datahall, serverrum,                   ställverksrum, m.fl.
 
2:2    Ventilations-golvplatta "Gallerdurk"
Golvplatta: Golvplatta i metall, 597 x 597 x 40 mm
Produktnamn golvplatta: Typ 2:2 "Gallerdurk"
Tjocklek golvplatta: 40 mm
Fri area: 0,34 m2 (5500 m3/tim vid 20 Pa)
Tillåten utbredd last: 50 kN / m2
Punktlast: 5,4 kN / 25,4 x 25,4 mm
Användningsområden: Datahall, serverrum,       ställverksrum, m.fl.
 
Kan kombineras med spjäll/luftstyrning 3:8
Se Flik "Ventilationsgolvgaller samt fläktar för distribution/styrning av kyld luft i datorhall" för mer teknisk information.
2:3    Luftvolymsreglering för hålplatta typ 2:1
Montering undersida. 0%-100% Reglering


3. Ventilationsgaller


3:1    Ventilationsgaller i aluminium
Galler för infällning i installationsgolvplatta.
Hålmått 400 x 150 mm. Fri area 0,052 m2 ( 800 m3 / tim vid 20 Pa )
Produktnamn : 3 : 1
Se även 3:6 för kombination med spjäll och luftstyrning.
 
3:2    Ventilationsgaller i aluminium
Ventilationsgaller i aluminium 600 x 150 x 40 mm, att användas vid  underreden med stringers, gallret har  upplag på stringern (kortändarna) med extra stödben under.
Produktnamn : Typ 3 : 2
 Fri area 0.022 m2,  900 m3 / tim, vid 20 Pa

Se även 3:6 för kombination med spjäll.

Se flik "Ventilationsgolvgaller samt fläktar för distribution/styrning av kyld luft i  datorhall" för mer teknisk information.

 
3:3    Ventilationsdon för installationsgolvplattor.
Produktnamn : 3 : 3
Håldiameter: 260 mm
Utförande i grå plast.
Löstagbart galler.

Fri area 0.095 m2,  350 m3 / tim, vid 20 Pa

3:4    Tilluftgaller för klimatgolv i aluminium
För montage i installationsgolv/upphöjda golv.
Produktnamn : Typ 3 : 4
Hålmått : 598 x 75 mm. Höjdjustering 35 – 47 mm.

Tilluftgallret kan beställas i annan längd och bredd. V.g. se under rubriken ”Klimatgolv”,  där också övrig teknisk information redovisas.
 
108 m3 / tim, vid 10 Pa, 2 lameller
180 m3 / tim, vid 20 Pa, 2 lameller
 
3:5    Ventilationsgolvgaller i aluminium
Hålmått 600 x 600 mm.
Produktnamn : Typ 3 : 5
Lamellerna är raka. Gallret används företrädesvis i datorhallar där stora flöden önskas. Gallerhöjd 35 mm, justerbart  + 10 mm.
Fri area 0.24 m2,  67%  , 5000 m3 / tim, vid 20 Pa
 
3:6    Ventilationsgolvgaller med luftstyrning/spjäll
Galler i aluminium för infällning i golv
Produktnamn : Typ 3 : 6
Hålmått 400 x 150 mm.
Gallret används där man vill styra luftflödet eller begränsa det. Samma storlek som 3:1 vilket innebär att man enkelt kan skifta mellan de två olika gallertyperna..
 
 
Fri area 0.032 m2,  495 m3 / tim, vid 20 Pa
 
3:7    Ventilationsgolvgaller i aluminium, med spjäll
För infällning i golv
Produktnamn : 3 : 7
Hålmått 600 x 146 mm.
Att användas vid underreden med stringers, gallret har upplag på stringern (kortändarna) med extra stödben under.
 
Fri area 0.022 m2,  550 m3 / tim, vid 20 Pa
 
3:8    Spjäll och luftstyrning i aluminium
TILLFÄLLIGT UTGÅTT UR SORTIMENTET   OBS !
För infällning i golv.
Produktnamn : 3 : 8
Används tillsammans med hålplatta 2:1, ventilationsgolvgaller 3:5, gallerdurk 2:2 golvfläkt.
 


4. Underreden


4:1    Benstöd Standard

Benstöd typ 4:1,  nominella  höjder från 23 mm  till 1000 mm. (Nominell höjd + Plattjocklek = Färdig golvhöjd "Fgh")

4:2    Benstöd för Fast installationsgolv

Benstöd för Fast installationsgolv, nominell höjd (golvplatta ej inräknad).

Nominella höjder över 231 mm används benstöd typ L2, priser lika som för 4:1
4:3    Benstöd för Ställverksgolv
Färdig golvhöjd "Fgh" 400, 500, 600, 700, 800, 900 och 1000 mm. Korrisionsklass C 1. Högre klass på beställning.
Benstöd för Färdig golvhöjd högre än 1000 mm, på beställning.
4:4    Balk typ RL
Mellanbalk (stringer) typ 4:4, inklusive tätband.
4:5    Ställverksbalk
Ställverksgolvbalk, primär och sekundär,  2400 x 80 x 40 x 1,5 mm.
Produktnamn : Typ 4 : 5
Korrisionsklass C 2
4:6    Ställverkshuvud med förlängd gängstång
Produktnamn : Typ 4 : 6
Gängstång 250 mm lång, diameter 20 mm. Breddmått för ställverksbalk 40 mm.
Justermån i höjdled + / -  100 mm
4:7    Jordklämma för benstöd
Finns för benstöd med diameter 19 - 26 mm.(yttermått rördel)
4:8    Självborrande skruv och montagevinklar
Används till ställverksgolvunderrede.
4:9    Mothåll vid öppet vertikalavslut

Plåtprofil för benstödshuvud inkl. vantskruv. Delarna kan köpas var för sig.

4:10    Packning för benstödshuvud (Ledande)

4 stopp och 2 stopp. 2- stoppspackningen används vid inkap, där stödbenet "dras in" mellan golvplattorna.

Se 4:16 för Ej ledande packningar.
4:11    Galvaniserad vinkelprofil
Används som väggupplag för golvplatta.
Finns i måtten: 89 x 89 x 42/67/92 x 3 mm
 
4:12    Extra lång gängstång för ben typ 4:1

Extra lång, 160 mm, elförzinkad gängstång på stödbensfot, justermån +/- 75 mm, för stödben typ 4:1.(standard )

Diameter gängstång, 16 mm
4:13    Ljuddämpande underlägg för benstödsfot

100 x 100 x 10 mm.

4:14    Mothållsfäste i metall för stödben typ 4:1
Diameter yttermått rördel, 19 mm.
4:15    Benstödshuvud för "liggande" ställverksbalkar
Passar till vanliga standard (4:1) installationsgolvsbenstöd
Användningsområde : För av-växlingar i vanliga installationsgolv, samt för Lågbyggda Ställverksgolv.
Gängstång 160 mm lång, diameter 16 mm. Breddmått för ställverksbalk, 80 mm.
Justermån i höjdled + / - 50 mm
 
 
4:16    Packning för Benstödshuvud (Ej Ledande)
4 stopp och 2 stopp. 2- stoppspackningen används vid inkap, där stödbenet "dras in" mellan golvplattorna.
 
Se 4:10 för Ledande packningar.


5. Plattlyftare


5:1    Plattlyftare Enkel i plast eller aluminium

Godkänd för lyft upp till 30 kg

5:2    Plattlyftare Dubbel i plast eller aluminium.

Godkänd för lyft upp till 60 kg.

5:3    Vägghållare för enkla och dubbla Plattlyftare
Grå plast, exkl. fästskruvar.
5:4    Plattlyftare dubbel för textilgolvplattor

Utförande i aluminium

5:5    Plattlyftare stor "T-lyft"

Används upprättstående  (sparar ryggen). Bra vid ojämn ytstruktur på plattorna, t.ex. parkett och klinker, eller vid "repiga mattor", där vakum kan vara svårt att uppnå.

5:6    Plattlyftarvagn

Används vid tyngre golvplattor och golvplattor med ”ojämn ytbeläggning”

5:7    Lyfthandtag i metall

Används för att lyfta ventilations-golvplattor.

5:8    ESD godkänd Plattlyftarvagn
Plattlyftarvagn för golvplattor i Datorhallar och andra Teknikutrymmen samt kontor. Vagnhjulen är ESD-godkända. Godkänd för lyft upp till 30 kg.
5:9    Plattlyftare i aluminium för ojämna underlag
Golvlyftare i aluminium / plast, för ”ojämna” eller ”repiga” underlag där vakum kan vara svårt att uppnå.
Godkänd för lyft upp till 30 kg.
 
5:10    Lyftare för hålgolvplattor i kalciumsulfat
Håldiameter 10, 12 och 13 mm.
5:11    Vägghållare för "T-lyft"
Vägghållare för plattlyft typ 5 : 5 T.
5:12    Ersättningslist för plattlyftare av större modell
Gäller för "T-lyft" (5:5) samt Plattlyftarvagn (5:6)


6. Kabelgenomföringar

6:1    Kabelgenomföring för trycksatta golv

Håldiameter: 127 mm, svart plast, med tätning.

6:2    Kabelgenomföring för ej trycksatta golv

Håldiameter: 127 mm, svart plast, utan tätning.

6:3    Kabelgenomföring för ej trycksatta golv

Diameter 80 mm, svart eller grå plast, utan tätning.

6:4    Kabelgenomföring en sida öppen, typ "hästsko"

Hålradie 55 mm, bredd 128 mm, längd 90 mm, plastutförande, färg svart. För användning då kablar, elementrör o.dyl. skall installeras vid vägg, datarack och maskinramar med bibehållen möjlighet att lyfta golvplattan utan att koppla ur kablarna, och/eller enkelt komplettera/demontera kablar mm.

6:5    Kabelgenomföring en sida öppen, typ "borste"

Hålmått 265 x 125 mm, plastutförande, färg svart. För användning då kablar, elementrör o.dyl. skall installeras vid vägg, datarack och maskinramar med bibehållen möjlighet att lyfta golvplattan utan att koppla ur kablarna, och/eller enkelt komplettera/demontera kablar mm.

6:6    Kabelgenomföring med fjädrande "hål-lock"
Rektangulär, hålmått 250 x 90 mm, plastutförande, färg svart.
6:7    Kabelgenomföringslucka
Hålmått 295 x 214 mm, mått ovansida 315 x 230 mm, djup i locket (för matta, parkett e.dyl.) 7 mm.
6:8    Rund kabelgenomföring 127 mm med borst och gummitätning
Rund kabelgenomföring håltagningsmått 127 mm.
Tätning med borst samt gummi.


7. Installationsmaterial

7:1    Självhäftande ”chimsaluminiumbrickor”

Självhäftande distanser 0.2, 0.5 och 1 mm.

7:2    Plastdistanser samt träkilar
Träkilar 50 x 0-7 mm
Plastdistanser med måtten 100 x 26 x 3/5/8 mm
7:3    Kompriband
Används mot vägg för att täta samt skapa tryck mot golvet.
15 x 5 mm och 15 x 10 mm. 20 m per rulle.
7:4    Miljögodkänt benfotslim

Tuber för ”vanlig  fogpistol” 290 ml.

7:5    Miljögodkänt benfotslim

”Korvar” om 600 ml. För limpistol typ 7:9

7:6    Miljögodkänt golvplattelim

För sammanfogning av Fast Installationsgolv.

”Korvar” om 600 ml. För limpistol typ 7:9
 
7:7    Miljögodkänt låslim

För höjdjusteringsmutter på benstöd. Plastflaska med "pip", 0,5 L.

7:8    Hydro Cleaner rengöringsmedel samt vax
Rengöringsmedel för lackad parkett med "apelsinsskalsyta"
 
Miraclear Hydro Wachs, skyddsvax för lackad parkett med "apelsinsskalsyta"
7:9    Stor Limpistol
För 600 ml "limkorvar". 7:5 och 7:6
7:10    Utbytesbar "Noskon" för stor limpistol

Noskon till limpistol typ 7:9

7:11    Miljögodkänt dammbindningsmedel

För dammbindning av betongbjälklag, plastdunk 5 liter

7:12    Limsprutor för dammbindningsmedel
Finns i 5 eller 1 liters utförande
7:13    Sågblad till bandsåg
Antal tänder + rekommenderas till:
 
4 - Bara kalciumsulfat eller trä
 
6 - Bara kalciumsulfat eller trä + ytbeläggning (ej stenmaterial)
 
10 - Kalciumsulfat stålinkapslad, typ TATE
 
6/10 - Kalciumsulfat eller trä + 0,5 mm plåt + ytbeläggning (ej stenmaterial)
 
18 - Endast metall
 
7:14    Mobil Lågvarvig Bandsåg
Lågvarvig bandsåg för högdensitetsspån-golvplattor samt kalciumsulfatgolvplattor.
Benställning försedd med låsbara hjul för enkel förflyttning, extra tillval.
Sågbord med rullar, extra tillval. 
7:15    Aluminiumfolie för kantförslutning av golvplattor
Självhäftande aluminiumfolie 46 mm bred, i rullar om 45 m.


8. Rumsapparat för klimatgolv

8:1    Rumsapparat med fläktar och värmebatteri
Kan även användas för att styra luftflöden mot rack.
Finns som lagervara i begränsat antal.

Vid större mängd beställningsvara.

Storlek 600 x 600 x 215 mm.

Kan kombineras med vinklade golvgaller.

Fläktstyrning i 10 steg (max 58 W)
Luftflöde  
400 - 650 m3/h vid 20 Pa i golvet.
250 - 500 m3/h vid 0 Pa i golvet.

Elbatteri 250 W eller 500 W

Elanslutning  1 fas stickkontakt 220 V  60 Hz

Styrning genom LCD display.
Funktion, temperaturen i rummet regleras genom en rumsgivare samt golvgivare som är integrerad i rumsapparaten. Kylfall, då rumstemperaturen överstiger börvärdet öppnar spjället mot golvet om temperaturen i golv är lägre än rumstemperaturen, vice versa för värmefallet.
Fläkthastighet kan ställas in manuellt eller automatiskt beroende på temperaturavvikelse från börvärde.
Kan ställas in som master eller slav. Ihopkoppling med RJ45 dataledning Kat 5 kan utföras då man vill samköra rumsapparaterna (tex 1 master upp till 8 slavar), exempelvis i ett mötesrum. Möjlighet att koppla upp till överordnad styrutrustning antingen direkt eller tex genom modbus.

Pris på förfrågan.


9. Golvfläkt för serverrack

9:1    Golvfläkt (in floor fan) för serverrack
Används vid så kallade "hot spots"
 
Kommer att finnas i en ny modell med en enkelfläkt:
 
Apparaten används för att kunna öka luftflödet på serverracket antingen för att man har lågt flöde från golvet, eller att värmebelastningen har ökat kraftigt på serverracket.
För att kunna kontrollera flödet kan man antingen göra det manuellt i 5 steg
eller genom en styrutrustning där man antingen kan steglöst reglera luftflödet eller  temperaturstyrning. Vid temperaturstyrningen sätts en tempgivare på rackdörren som ser till att temperaturen hålls till inställt värde genom att steglöst reglera luftflödet efter behov.
För att kunna styra luftflödet åt 1 eller 2 håll används spjäll/luftstyrning 3:8 .
Som golvplatta kan följande utföras, Gallerdurk 2:2, aluminiumgaller 3:5 eller hålplattor  2:1 . Vid hålplattor kan ej luftstyrning utföras.
Golvfläkten är anpassat till normalt installationsgolvsunderrede med mellanliggande balkar,
Storlek 600 x 600 mm.
 
2 st olika modeller:
9:1 M       Manuell fläktstyrning i 5 steg
9:1 A        Automatisk/manuell steglös fläktstyrning.
 
Luftflöde beroende på val av golvplatta, fläkten ger följande vid 0 Pa i golvet
2000 m3/  - 7000 m3/h
 
Elanslutning  1 fas stickkontakt  220 V  60Hz 2,5 A max 0,55 kW
 
 
Pris på förfrågan.

Leveransvillkor

 • Produkter i prislistan lagerhålles för omgående leverans
 • Angivna priser gäller fritt Golvbolagets lager, Solkraftsvägen 16 A, 135 70 Stockholm
 • Angivna priser inkluderar emballage och packning
 • Angivna priser är exkl. mervärdesskatt
 • Betalningsvillkor 30 dagar netto
 • Vid måttbeställningar av balkar och stödben (kapning), debiteras 390 kr / tim
 • Vid större mängder offererar vi gärna

Offertunderlag från kund


Vi offererar gärna kompletta Installationsgolv för eget montage, vi behöver då följande information:
 • rumsmått, längd och bredd (gärna ritning/skiss på Pdf)
 • färdig golvhöjd, d.v.s. höjd från golvbjälklag till överkant installationsgolvplatta
 • typ av ytbeläggning som önskas på installationsgolvplattan
 • belastningskrav, ”standardgolv” uppfyller 20 kN / m2 utbredd last, och 3 kN i punktlast / kvadrattum (25,4 x 25,4 mm)
 • i förekommande fall, ange önskad genomgångsresistans för golvet, antingen ett precist värde, 10 upphöjt till något, eller grovt, a) antistatiskt, b) ledande (ESD-beläggning), c) halvledande (inkl. jordning av underredet med koppartråd till jordpunkt)
 • e.v. tillbehör : ventilationsgaller, hålplattor, kabelgenomföringar e.t.c.

Komplett Installationsgolvsleverans innehåller förutom specificerat golv alltid,
 • Miljögodkänt benfotslim
 • Miljögodkänt gänglåsningslim
 • Golvplattlyftare
 • Drift & Skötselhandling
 • Byggvarudeklarationer
 • Monteringsanvisning