V?lkommen till Golvbolaget

Golvbolaget har sedan starten 1989 verkat som specialist p? Installationsgolv, St?llverksgolv och Klimatgolv. Under senare tid har ?ven Datakyla tillf?rts verksamheten, vilket m?jliggjort totalentreprenader med helhetsl?sningar f?r s?v?l datahallar, som kontor.

Vi lever n?ra v?r kunder och leverant?rer, vilket skapar ett engagemang med ?msesidigt utbyte av idíž?er och tekniska l?sningar. God ekonomi i ett v?lsk?tt f?retag, borgar f?r noggrannhet, kvalitet och garantier f?r s?v?l utf?rda entreprenader, som f?r materialleveranser.

Produktf?rs?ljning av golv, klimat och kyla, ?r en uppskattad m?jlighet f?r de av v?ra kunder som ?nskar installera sj?lva, eller bara komplettera i befintliga anl?ggningar. Vi lagerf?r ett stort, och noga utvalt produkt / reservdelssortiment fr?n v?lrenommerade leverant?rer.

V?ra kunder ?r de st?rre Byggbolagen, Fastighetsbolagen,
IT / Telecom bolagen och statliga myndigheter som t.e.x. F?rsvaret, Polisen och Trafikverket.

Lagerprodukter

Bild p? lagerf?rs?ljning & tillbeh?r

Beskrivning av lagersortiment f?r Installationsgolvprodukter och Tillbeh?r

Mer om lagerprodukter och tillbeh?r »

Installationsgolv

Bild p?i installationsgolv

Beskrivning av v?ra olika Installationsgolvsystem och dess produkter. Tekniska faktauppgifter som m?tt, vikt och typ av material.

Mer om installationsgolv »

St?llverksgolv

Bild p? st?llverksgolv

Beskrivning av v?rt St?llverksgolv med principskisser f?r layout, anpassningar och tillbeh?r.

Mer om st?llverksgolv »

Klimatgolv

Bild p? klimatgolv

Beskrivning av v?rt klimatgolvsystem utifr?n funktion, produkter och tillbeh?r.

Mer om klimatgolv »

Rack/Datakyla

Bild p? data/rackkyla

Beskrivning av v?ra kylsystem f?r Datahallar och Rack, utifr?n funktion, produkter och tillbeh?r

Mer om data/rackkyla »

Entreprenad & Service

Bild p? entreprenad & service

Beskrivning av omfattning och typ av entreprenader, samt servicearbeten som utf?rs.

Mer om entreprenad & service samt typ av servicearbeten som utf?rs »